Finnish Internet Forum

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki 523/1999)

Laadittu: 23.2.2018

1. Rekisterinpitäjä

Ulkoministeriö, PL 413, 00023 Valtioneuvosto, tuo-20@formin.fi

2. Yhteyshenklö rekisteriä koskevissa asioissa

Petri Kuurma, Ulkoministeriö, Taloudellisten ulkosuhteiden osasto, PL 413, 00023 Valtioneuvosto, puh. 0295 351 427, sähköposti: petri.kuurma@formin.fi

3.Rekisterin nimi

Finnish Internet Forumin markkinointirekisteriseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Finnish Internet Forum -tapahtumia koskevan tiedon välittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Finnish Internet Foorumin tapahtumiin osallistuneet henkilöt.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja palomuurein.